เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
มอบรูปที่ระลึกให้กับหมู่บ้านและกลุ่มอาชีพ ที่ได้รับรางวัล (26 ก.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ได้มอบรูปที่ระลึกให้กับ หมู่บ้านที่เข้าร่วมประเมินตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2566 โดยได้รับรางวัล ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566 ได้แก่ บ้านต๊ำใน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด ประจำปี 2566 ได้แก่ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กลุ่ม/องค์กรแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 ได้แก่ กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านต๊ำน้ำล้อม หมู่ที่ 5 By ลินชวา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 133

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม