เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
สถิติจังหวัดพะเยาตรวจติดตามศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านต๊ำพระแล (25 ม.ค. 2567)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ (ประธานศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านต๊ำพระแล) พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี ห่านตระกูล หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ นางสาวน้ำผึ้ง ศรีสวัสดิ์ นักประชาสัมพันธ์ และนางสาวจันทิมา วาเพชร ผู้ดูแลศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรค ให้กับ นางสาวจำรัส มูลเมือง สถิติจังหวัดพะเยา พร้อมคณะ ที่มาตรวจติดตามและเตรียมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบครึ่งปีแรก ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านต๊ำพระแล หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 129

ภาพกิจกรรมรวม