เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
เตรียมกิจกรรมการเข้าร่วมงานวันสตรีสากลจังหวัดพะเยา (1 มี.ค. 2567)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดประชุมประชุมสัญจรพัฒนาสตรีอำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วย นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุม ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองพะเยา และนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพะเยา เพื่อเตรียมกิจกรรมการเข้าร่วมงานวันสตรีสากลจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 130

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม