เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการสร้างเสริมความสามัคคี แสดงพลังสตรีในชุมชนตำบลบ้านต๊ำ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (29 มี.ค. 2567)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๊ำ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านต๊ำ และสตรีตำบลบ้านต๊ำ หมู่ที่ 1 - 13 ได้เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมความสามัคคี แสดงพลังสตรีในชุมชนตำบลบ้านต๊ำ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นายอัครา พรหมเผ่า นายก อบจ.พะเยา เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายฐิติวัชร์ ตันตละ ส.อบจ.อำเภอเมืองพะเยา เขต 1 นายศรีเดช ธิวงค์ ส.อบจ.อำเภอเมืองพะเยา เขต ๖ ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรลภัส แก้วศรีทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการสตรีอำเภอเมืองพะเยา ได้ให้เกียรติร่วมโครงการดังกล่าว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 125

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม