เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านต๊ำ (29 มี.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดประชุมการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านต๊ำ โดย นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดประชุมฯ พร้อมด้วย ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านต๊ำ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลบ้านต๊ำ (อพม.) ได้เข้าร่วมประชุมการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านต๊ำ เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมระดับชุมชน โดยมีผู้นำชุมชนมาร่วมเป็นกรรมการ และมีอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ทำหน้าที่เฝ้าระวังและดูแลครอบครัว พร้อมนี้ นายอธิวัฒน์ ปิยะนันท์วงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าวังทอง ศูนย์ อพม.ตำบลท่าวังทอง ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ อพม. และการจัดตั้งศูนย์ อพม.ตำบลบ้านต๊ำ ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 476

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม