เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประเพณีวัดม่วง 7 ต้น (21 เม.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ อสม. และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ ได้ร่วมประเพณีขอฟ้า ขอฝน และทอดผ้าป่าวัดม่วง 7 ต้น ซึ่งเป็นประเพณีประจำตำบลบ้านต๊ำที่ถือปฏิบัติในทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน โดยมี นายธัญวิชญ์ ชอบบุญ ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนร่วมซ่อมแซมและปรับปรุงหลังคาวัดเนื่องจากประสบภัยจากพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ณ วัดม่วง 7 ต้น ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 598

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม