เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
จิตอาสาปรับภูมิทัศน์ลานกีฬาเอนกประสงค์ ม.5 (9 พ.ค. 2565)
ภาพข่าว
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับ ตำรวจตำบลบ้านต๊ำ ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 และจิตอาสาตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปรับภูมิทัศน์ลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 โดยการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ตัดหญ้า และเก็บขยะ ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 393

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม