เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ที่ 5,7,10,11 ตำบลบ้านต๊ำ (24 มี.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 10.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ที่ 5 , 7 , 10 , 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวน 8 ครัวเรือน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 744

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม