เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมท้องที่ท้องถิ่นตำบลบ้านต๊ำ1/2565 (8 มิ.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดประชุมท้องที่ท้องถิ่นตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายธัญวิชญ์ ชอบบุญ ปลัดอำเภอเมืองพะเยา ผู้ประสานงานประจำตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมร่วมกับ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ชมรมกำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๊ำ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนา และรับฟังปัญหาต่างๆของตำบลบ้านต๊ำ ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 500

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม