เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
ขอเชิญชวน ประชาชนตำบลบ้านต๊ำไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เขตเลือกตั้งที่ 2 (13 มี.ค. 2567)
ภาพข่าว

????ขอเชิญชวน ประชาชนตำบลบ้านต๊ำไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง #ในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 83