เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ 1/2565 (23 ก.พ. 2565)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวจิรารัตน์ ตันวงศ์ ประธานอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดประชุมฯ โดยมีคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงงบประมาณ ประจำปี 2564 ที่ผ่านมาเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการและการเงิน การจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และพิจารณาโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 680

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม