เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมและส่งมอบเทคโนโลยีพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (4 เม.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดประชุมและส่งมอบเทคโนโลยีพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง พนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้เข้าร่วมประชุมและส่งมอบเทคโนโลยีพลังงาน ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 x 4 เมตร จำนวน 1 ระบบ และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ จำนวน 21 ระบบ ให้กับผู้แทนกลุ่มเกษตรกรในตำบลบ้านต๊ำ ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 659

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม