เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ (14 มิ.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายบรรจง อ้อยหอม ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ (ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ) เป็นประธานเปิดการประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ และนายจิรพงศ์ ใจลา ที่ปรึกษากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ (นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ) พร้อมด้วย คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ผ่านมา และการดำเนินการของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 443

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม