เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ระดับตำบล (ศปก.ต.) (11 ส.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ระดับตำบล (ศปก.ต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ นายธัญวิชญ์ ชอบบุญ ปลัดอำเภอเมืองพะเยา ผู้ประสานงานตำบลบ้านต๊ำ ได้ให้เกียรติพบปะพูดคุยและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมี คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. ตำบลบ้านต๊ำ และคณะทำงานศูนย์ป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล ศปกต.ตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 358

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม