เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (23 มี.ค. 2565)
ภาพข่าว

ด้วยงานประชาสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งหยุดการออกกระจายเสียงไร้สายเป็นการชั่วคราว กรณีเสาส่งสัญญาณเครื่องกระจายเสียงไร้สายเทศบาลตำบลบ้านต๊ำชำรุด เนื่องจากพายุฝน และลมกระโชกแรง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ทำให้เสาส่งสัญญาณเครื่องกระกระจายเสียงไร้สายเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ล้มลง เป็นเหตุให้ไม่สามารถประชาสัมพันธ์เสียงไร้สายได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ในระว่างการซ่อมแซม หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในครั้งต่อไป

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 408

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม