เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ( ไตรมาสที่ 1 , ไตรมาสที่ 2 , ไตรมาสที่ 3 , ไตรมาสที่ 4)
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ( ไตรมาสที่ 1 , ไตรมาสที่ 2 , ไตรมาสที่ 3 , ไตรมาสที่ 4)
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ( ไตรมาสที่ 1 , ไตรมาสที่ 2 , ไตรมาสที่ 3 , ไตรมาสที่ 4 )
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ( ไตรมาสที่ 1 , ไตรมาสที่ 2 , ไตรมาสที่ 3 , ไตรมาสที่ 4 )
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ( ไตรมาสที่ 1 , ไตรมาสที่ 2 , ไตรมาสที่ 3 , ไตรมาสที่ 4 )
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ( ไตรมาสที่ 1 , ไตรมาสที่ 2 , ไตรมาสที่ 3 , ไตรมาสที่ 4 )
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
 


 
footer
ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6
E-mail: bantamlocal511@gmail.com, saraban_05560106@dla.go.th
©2013 bantamlocal.go.th All rights reserved. Powered by Nophadon Thoumwong. E-mail: n_inuse@hotmail.com