เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)

รายงานการเงินประจำเดือน

รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2567
รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2567
รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2567
 
รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2566
รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2566
รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2566
รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2566
รายงานการเงินประจำเดือนกรกฏาคม 2566
รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2566
รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2566
รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2566
รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2566
รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2566
 
รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2565
รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2565
รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2565
รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2565
รายงานการเงินประจำเดือนกรกฏาคม 2565
รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2565
รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2565
รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2565
รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2565
รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2565
 
รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2564
รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2564
รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2564
รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2564
รายงานการเงินประจำเดือนกรกฏาคม 2564
รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2564
รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2564
รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2564
รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2564
รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2564
 
รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2563
รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2563
รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2563
รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2563
รายงานการเงินประจำเดือนกรกฏาคม 2563
รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2563
รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2563
รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2563
รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2563
รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2563
   
รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2562
รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2562

 


 

 

footer
ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6
E-mail: bantamlocal511@gmail.com, saraban_05560106@dla.go.th
©2013 bantamlocal.go.th All rights reserved. Powered by Nophadon Thoumwong. E-mail: n_inuse@hotmail.com